Do góry

Wydarzenie

Teatr zaangażowany 1918–1939 — projekty | wykład
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Warszawa, Polska
15.11.2017
Opis wydarzenia: 

Zapraszamy na wykład dr Zofii Dworakowskiej z cyklu „Szklane domy“ sala multimedialna (wejscie od ul. Burschego), wstęp wolny

Dwudziestolecie międzywojenne to okres bujnego życia teatralnego i ścierania się różnych koncepcji ideowych, w którym można odnaleźć początki wielu dyskusji kluczowych dla współczesnego teatru polskiego. W latach 1918–1939 eksperymentom artystycznym towarzyszy praca nad instytucjonalnym kształtem życia teatralnego, a projektowaniu teatru narodowego — wzrost popularności teatrów rozrywkowych. Jest to wreszcie okres refleksji nad politycznymi powinnościami teatru w czasie odbudowywania państwowości polskiej po okresie zaborów. Społeczne zaangażowanie teatru w II Rzeczpospolitej przybierało różne formy: od artykulacji idei narodowych, przez krytykę nierówności klasowych i zwiększanie dostępu do kultury, aż do prób teatru partycypacyjnego. Wykład poświęcony będzie tym inicjatywom teatralnym dwudziestolecia, które eksperymentowały z demokratycznym potencjałem teatru, zarówno w sferze estetycznej, jak i organizacyjnej, a więc m.in. koncepcji teatrów wiejskich Jędrzeja Cierniaka, robotniczemu ruchowi teatralnemu, wyprawom Reduty.

Dyskusję po wykładzie poprowadzi dr hab. Iwona Kurz

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/139015463409811/