Do góry

Wydarzenie

Nabór do "Zwierciadeł"
26.04.2018
Opis wydarzenia: 

Z wielką przyjemnością zapraszamy młodzieżowe grupy teatralne w wieku 14-20 lat do udziału w Mazowieckich Spotkania Teatralnych "Zwierciadła" - konkursu teatralnego o randze wojewódzkiej, będącego eliminacjami do Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych. Zwierciadła mają na celu wyłonienie najlepszych zespołów teatralnych działających na Mazowszu.

Festiwal odbędzie się 26 – 27 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Kultury „Arsus” Warszawa ul. Traktorzystów 14, jest on adresowany do młodzieży w wieku 14 -21 lat z województwa mazowieckiego. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 kwietnia 2018 r. na adres mailowy: justyna.scibor@arsus.pl.

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z:

- p. Justyna Ścibor 606 856 393 (Arsus),

- p. Marcin Kostyra 605 119 666 (LVI LO).

Zapraszamy na naszego Facebooka, na którym znajdziecie Państwo na bieżąco aktualizowane informacje nt. Zwierciadeł.  
 

Partnerem Zwierciadeł jest Fundacja Edukacji i Kultury Drama Way http://fundacja.dramaway.pl - która m.in. przeprowadzi warsztaty dla uczestników Spotkań (o terminie i miejscu będziemy informować na naszym Facebooku).  
 

Więcej informacji - https://www.facebook.com/Zwierciadla.Warszawa/, http://www.zwierciadla.eu/