Do góry

Wydarzenie

Archwium Dormana. Inspiracje, praktyki, refleksje
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Warszawa
Od 24.11.2017 do 26.11.2017
Opis wydarzenia: 

Pięć lat temu, podczas pracy nad spektaklem „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana” zawiązała się współpraca między Instytutem Teatralnym a Iwoną Dowsilas, córką Jana Dormana i opiekunką jego wyjątkowego archiwum teatralnego w Będzinie. 
Od dwóch lat rękopisy, dokumenty pracy i dzieła wybitnego artysty teatru dla dzieci i młodzieży znajdują się w Instytucie, gdzie są rozczytywane, porządkowane, opisywane i digitalizowane.

Spotkanie z bogatym zapisem idei i twórczości Dormana oraz z samym fenomenem archiwum przerodziło się w projekt DORMAN. ARCHIWUM OTWARTE, w którym współpracują teoretycy i twórcy: dramaturdzy, reżyserzy, aktorzy i pedagodzy teatru. Rozgrywa się on na przecięciu problematyki dokumentacji i pedagogiki teatru oraz towarzyszy Konkursowi im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektakli prezentowanych w placówkach oświatowych.

Trzydniowe wydarzenie: ARCHIWUM DORMANA. INSPIRACJE | PRAKTYKI | REFLEKSJE jest próbą porządków i symbolicznie oraz dosłownie otwiera Archiwum Artysty na szerszą grupę odbiorców. 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/350126822065123/