Do góry

Projekty

"Nie odrzucamy żadnych, nawet najbardziej szalonych propozycji – ich zasadność od razu sprawdza się w działaniu, nie zaś w trakcie dyskusji".

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów.

Warszawa, Polska
Opis projektu:

Departament Teatru Forum działający przy Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA stworzył spektakl ,,Projekt: Życie” poruszający tematykę work-life balance w życiu osób działających w organizacjach pozarządowych. Premiera odbyła się 11.09.

...
Hiszpania, Węgry, Włochy, Francja, Polska
Komisja Europejska, Miasto Stołeczne Warszawa
Opis projektu:

Celem projektu jest zbadanie, na ile stosowanie przez nauczycieli dramy i metody Teatru Forum w połączeniu z praktyczną wiedzą na temat relacji międzykulturowych zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska wczesnego opuszczania szkoły w tej grupie młodzieży.

...
Warszawa, Polska
Ministerstwo Pracy i Polityki SpoA?A?ecznej
2018-12-19
Termin zgłoszeń:
2018-12-19
Opis projektu:

Ideą projektu jest tworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej,  dzięki wspólnej, twórczej aktywności młodych i seniorów na rzecz innych grup międzypokoleniowych. Spoiwem łączącym wszystkie dotychczasowe edycje jest DRAMA- metoda, którą pracujemy podczas warsztatów.

...
Warszawa, Polska
samofinansowanie
2018-12-20
Termin zgłoszeń:
2018-12-20
Opis projektu:

Spektakl RODZINA  powstał jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie oraz informacje zwrotne od widzów projektu FIRMA. Tym razem do tworzenia spektaklu zaprosiłyśmy osoby zainteresowane poprawianiem relacji w systemach rodzinnych.

...
Warszawa, Polska
samofinansowanie
Opis projektu:

Do pierwszego projektu FIRMA zaprosiłyśmy z Michaliną  Frączek (współzałożycielka Teatru Praktycznego) dziewięć osób, które pracowały w firmach i korporacjach. Założyłyśmy, że jest to grupa uwikłana w bardzo złożone mechanizmy zależności.

...
Warszawa, Polska
Początkowo Urząd Dzielnicy Włochy, potem środki własne.
Opis projektu:

Projekt obejmujący spektakl Teatru Forum pt. Zalajkuj mi życie, a także dodatkowe warsztaty bazujące na metodzie teatru forum i dramy.

...
Gdańsk, Polska
Gdański Archipelag Kultury
Opis projektu:

Reżyseria: Jarek Rebeliński

Scenariusz: Ewelina Wilk i zespół

Występują:

Halszka Gaczoł, Anna Górska, Anna Krasnopolska – Kordowska, Marzena Michalik, Janina Rafalska, Jarek Rebeliński, Weronika Rudnik, Katarzyna Swystun, Joanna Szalecka – Dudek.

...
Gdańsk, Polska
Gdański Archipelag Kultury
Opis projektu:

Reżyseria: Jarek Rebeliński

Scenariusz: Mateusz Plata/Współpraca: Teatr Pedagoga/ Konsultacje: Lena Majewska

Występują: Monika Puścion, Alina Wieczorkiewicz, Ania Krasnopolska-Kordowska, Beata Mróz-Gajewska, Lucyna Wróblewska, Matusz Plata, Beata Otolska, Magdalena Klein.

...
Lublin, Polska
Opis projektu:

Projekt „Psychologiczny kontakt z pacjentem metodą Teatru Forum” wyrósł z potrzeby studentów psychologii, którzy nierzadko kończyli studia z poczuciem niewielkiej praktyki, braku kompetencji psychologicznych.

...
Warszawa, pokazy spektakli: Warszawa, Poznań, Kraków, Bielsko BIała, Polska
Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.
Opis projektu:

Projekt dotyczy postrzegania kulturowych wzorców męskości i ich wpływu na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty psychoedukacyjne z wykorzystaniem innowacyjnej metody Teatru Forum.

...