Do góry

Projekt

Karty podstawowe

"Wieczór z Rzecznikiem"
Warszawa i 15 miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, Polska, Estonia, Czechy, Słowenia i Rumunia
Komisja Europejska
30.10.2014
Termin składania zgłoszeń: 
30.10.2014

Celem projektu było upowszechnianie praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych i socjalnych obywateli europejskich oraz wszystkich osób mieszkających na terytorium Unii określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W ramach Projektu chcieliśmy także promować rządy prawa w UE oraz budować poczucie wspólnoty wartości wśród jej obywateli. Kluczowym elementem projektu były lokalne spotkania  pod nazwą „Wieczór z Rzecznikiem”. W pięciu krajach biorących udział w projekcie (Polska, Czechy, Słowenia, Rumunia i Estonia) przygotowaliśmy łącznie 75 takich spotkań dla ponad 4000 osób.

W Polsce spotkania były organizowane w całej Polsce, w okresie między listopadem 2013 a majem 2014 we  współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas spotkań metoda teatru forum była wykorzystywana do edukowania obywateli o ich prawach. Aktorzy w spektaklu pokazywali historię łamania praw obywatelskich a widownia szukała możliwych rozwiązań, które następnie konsultowała prawnikami, przedstawicielami  Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki metodzie dramy łatwiej było zrozumieć pozycję kogoś, kogo prawa zostały naruszone, poznać kontekst danej sytuacji oraz ocenić możliwości radzenia sobie w podobnej sytuacji. Metoda dramy była niezwykle użyteczna przy omawianiu trudnych teoretycznych kwestii i przenoszenia ich na zwykłe zdarzenia, które mogą stać się udziałem każdego z nas.

W ramach projektu powstało 13 krótkometrażowych filmów dokumentalnych, związanych z tematyką praw podstawowych. Strona polska przygotowała trzy filmy, poświęcone następującym tematom: praca pacjenta, prawa konsumenta, prawo dostępu do informacji publicznej. Poniżej przykład jednego z nich: