Do góry

Projekt

Karty podstawowe

"Warszawski Wieczór z Rzecznikiem"
Unia Europejska, Miasto Stołeczne Warszawa

Projekt dotyczy upowszechniania wiedzy i poszerzania świadomości na temat podstawowych praw obywatelskich w społecznościach lokalnych mieszkańców Warszawy, a w szczególności tematyki łamania praw pacjenta, praw konsumenta, prawa do dostępu do informacji publicznej.

Głównym działaniem były 2 godzinne spotkania na terenie bibliotek, podczas którego uczestnicy i uczestniczki:

wzięli udział w interaktywnym przedstawieniu prowadzonym innowacyjną metodą Teatru Forum, dzięki czemu jako widzowie mogli wpływać na bieg historii na scenie;

mieli możliwość włączenia się do swobodnej dyskusji z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich;

otrzymali materiały dotyczące tematyki praw obywatelskich zgodnie z tematyką spektaklu.