Do góry

Projekt

Karty podstawowe

"Teatralnie ZaWIEŚeni"
Trąbki Wielkie, Somonino, Żukowo, Stare Pole, Przywidz, Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „Teatralnie ZaWIEŚeni” polega na realizacji serii sześciodniowych, nieodpłatnych warsztatów teatralnych, zwieńczonych spektaklem. Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej, zamieszkującej pięć gmin wiejskich województwa pomorskiego, o ograniczonym dostępie do edukacji teatralnej. Efektem wspólnych poszukiwań wokół problemów nurtujących młodzież i rozmaitych sposobów ich pokonania, jest spektakl Teatru Forum. Spektakle teatru Forum nie są tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych uczestników, uczą skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, radzenia sobie z życiowymi trudnościami. Wspólna gra aktorów i widzów ma na celu przeobrażenie życia z takiego, jakie ono jest, w takie jakie może być w przyszłości. Nasz teatr oderwie się od sztuki i zbliży do życia.

Naszym odbiorcą jest młodzież w wieku gimnazjalnym, pochodząca z gmin wiejskich (Somonino, Żukowo, Trąbki Wielkie, Przywidz, Stare Pole). Projekt ma stanowić odpowiedź na brak atrakcyjnych ofert spędzania wolnego czasu w ramach zajęć pozaszkolnych i dostarczyć pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą. Problem braku odpowiedniego zagospodarowania wolnego czasu przez młodzież mieszkającą na wsi wskazuje na potrzebę powstawania w środowiskach wiejskich programów aktywizacji młodzieży, a także większej dostępności miejsc, w których młodzież samodzielnie mogłaby gospodarować swoim czasem i rozwijać swoje zainteresowania, toteż naszym działaniem chcemy wesprzeć ambicje młodych ludzi i ich dalekosiężne działania. Każda szkoła jest inna, unikalna. Nasz projekt pomaga pedagogom zdiagnozować wiele problemów i wdrożyć nowe zasady. 

Proponowany program teatralny stanowi połączenie formy warsztatowej z artystyczną realizacją spektaklu. Kurs, który obejmuje sześć bloków zajęć, wprowadzi uczestników w tajniki teatru, jednak przede wszystkim ma stanowić początek zmiany jednostki i grupy. Chodzi o bliższe poznanie siebie przez uczestników procesu oraz nabycie umiejętności ekspresji w kreowanych rolach społecznych. Ważny jest nade wszystko proces tworzenia, dzięki którym młodzież zyska pomoc w pokonywaniu nieśmiałości, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i pracy w grupie. Odkryjemy problemy nurtujące młodzież w konkretnym środowisku i poprzez twórcze, kreatywne działanie, znajdziemy sposoby ich pokonania.

Będziemy prowokować do refleksji i konstatacji samego siebie w kontekście zagadnień społecznych.

Damy narzędzia do różnorodnych form komunikowania pozawerbalnego – języka ciała, przestrzeni, koloru itp. Upowszechnimy przekonanie, że „artysta, to nie jest specjalny rodzaj człowieka lecz każdy człowiek jest specjalnym rodzajem artysty”, gdyż w każdej jednostce jest twórczy potencjał, który należy uświadomić i nobilitować.