Do góry

Projekt

Karty podstawowe

"Teatr Pedagoga"
Gdańsk, Polska
Gdański Archipelag Kultury
09.04.2015
Termin składania zgłoszeń: 
09.04.2015

Teatr Pedagoga to autorski projekt skierowany do nauczycieli, nauczycielek, pedagogów, psychologów, terapeutów, terapeutek, studentów pedagogiki osób pracujących w świetlicy lub domu dziecka. 

Praca w projekcie będzie składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to zajęcia warsztatowe, które dostarczą wiedzy na temat podstawowych technik dramowych i teatralnych integrację zespołu oraz podstawowe informacje i działania odnośnie Teatru Forum. Kolejnym etapem jest zaproszenie do tworzenia spektaklu zrealizowanego w konwencji Teatru Forum. 
Próby będą odbywać się raz w tygodniu w Gdańskim Archipelagu Kultury. 
Ostatnim etapem będzie prezentacja spektaklu widzom. Tematyka problemu oraz widownia, dla której będziemy realizować przedstawienie zostanie określona w trakcie 3-4 miesięcznej pracy.
Osoby, które zdecydują się na współpracę podczas projektu nie będą ponosić żadnych kosztów. Jednym kryterium jest deklaracja uczestniczenia w zajęciach podczas trwania projektu oraz wzięcie udziału w przynajmniej czterech pokazach spektaklu.

Założenia projektu:
- dostarczenie informacji o dramie, jakie można stosować techniki w pracy z uczniem, podopiecznym lub innym uczestnikiem Twoich zajęć;
- doświadczenie czym jest praca teatralna, jak pracować nad rolą, improwizacją, tekstem;
- pokazanie przejścia od etapu pomysłu do spektaklu, wykorzystując w praktyce umiejętności nabyte na zajęciach;
- poznanie czym jest Teatr Forum i jak go wykorzystać do rozwiązywania problemów, analizując różne punktu widzenia. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 kwietnia w Gdańskim Archipelagu Kultury na ulicy Dworcowej 9, o godzinie 17.30.
Zapisy i kontakt: Jarek Rebeliński jarek.rebelinski@gak.gda.pl; 693 721 003

Prowadzący:
Jarek Rebeliński – Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Skończył kurs doskonalący „Drama w edukacji” organizowany przez ODN w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz ASSITEJ, „Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy” organizowanego przez Polski Ośrodek ASSITEJ oraz Kurs Teatru Forum organizowany przez Fundację Drama Way.
Aktualnie jest Kierownikiem Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizuje autorskie projekty: Teatr Razem, Projekt Drama, Teatr Forum. Wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale pedagogiki. Organizator Festiwalu Akcept. Były aktor Teatru Znak i Teatru Snów. Założyciel i reżyser Teatru Poza Tym oraz Teatru Pedagoga.