Do góry

Projekt

Karty podstawowe

"SELFIE"
Warszawa, Polska

Selfie to projekt, - jest cyklem spotkań z młodzieżą z różnych placówek. Pracujemy nad tematem profilaktyki zachowań ryzykownych (ze szcególnym naciskiem na wpływ mediów) w kontekście dojrzewania i relacji z rówiesnikami, wykorzystując techniki Teatru Forum.

Sceny, które powstają na kolejnych spotkaniach to baza do spektaklu Selfie (TF), który wejdzie do porannego repertuaru Teatru XL .