Do góry

Projekt

Karty podstawowe

"DŻANET - www.ja.net"
Warszawa, Polska
Miasto Stołeczne Warszawa

Projekt Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way.

DŻANET to program Teatru Forum skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. To młodzież decyduje jak można byłoby się zachować w trudnej sytuacji głównej bohaterki, wchodzi na scenę, wypróbowuje te rozwiązania, a następnie decyduje na ile były one realne i skuteczne. Interaktywny spektakl stwarza przestrzeń do wspólnej rozmowy, prowokuje do osobistej refleksji, podważania potocznych opinii i schematów myślenia .Spektakl pokazuje problemy młodej dziewczyny - Zuzy, która przenosi się do nowej szkoły, poznaje nowych znajomych, musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. Ta historia  zaczyna się niewinnie, a kończy się kryzysem w życiu młodej bohaterki i jest  wyjściem do pracy warsztatowej. Uczestnicy-widzowie mają możliwość podjęcia interwencji i zmiany zakończenia. Przedstawienie stawia pytania dotyczące wartości przyjaźni, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w której przemoc (w tym cyberprzemoc) i wykluczenie są zjawiskami powszechnymi.

Jak wykazała ewaluacja pilotażowej wersji programu (2012r.) Teatr Forum jest skutecznym i atrakcyjnym narzędziem profilaktyki przemocy. Wymieniając wartości jakie niósł spektakl, młodzież najczęściej podkreślała wagę przyjaźni, szacunek dla drugiej osoby i jej uczuć, respektowanie granic osobistych, skutki nierozważnego używania cyfrowych nośników informacji prowadzącej do cyberprzemocy. Zdaniem uczestników udział w programie „Dżanet” uświadomił, że ”każda sytuacja ma dwa wyjścia”, ”nawet najmniejsza pomoc może coś zmienić”, „ważna jest rola rozsądku”, „trzeba brać odpowiedzialność za decyzje”, „warto dbać o przyjaźń i bronić przyjaciół, zawsze o nich walczyć, bo to oni tworzą nasz świat”.

Spektakl Teatru Forum pt. „Dżanet” powstał w trakcie Kursu Teatru Forum 2012r. w ramach projektu „Teatr Codzienny”. Od tamtej pory spektakl prezentowany jest na konferencjach, festiwalach oraz na zlecenie konkretnych instytucji.