Do góry

Czytelnia

"Moc(na) moc - gry Augusto Boala w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie" Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta

Scenariusz jest propozycją wykorzystania gier i ćwiczeń opisanych przez Augusto Boala w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, przebywającą pod opieką placówek o charakterze szkolno-wychowawczym. 

Tematyka warsztatów  dotyczy zagadnienia mocy i siły, a więc kwestii obecnych w życiu każdego młodego człowieka. Co to znaczy, że mam moc? Co to znaczy, że jestem silny? Skąd mogę czerpać moc a skąd siłę? – m.in. te pytania chciałybyśmy postawić przed młodzieżą wierząc, że udział w spotkaniach przybliży ją do odnalezienia indywidualnych źródeł mocy i osobistych refleksji na jej temat.

Autorzy scenariusza: Aldona Żejmo - Kudelska, Maria Depta