Do góry

Czytelnia

„Bez względu na to, czy mówimy o aktorach zespołów zawodowych, czy amatorskich, ta książka próbuje w każdym rozbudzić ten teatr, który nosi w sobie każdy człowiek. Jesteśmy teatrem, nawet jeśli go nie robimy”. 

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów. 

Badania doktor Justyny Klingemann, ktora na podstawie anonimowej oceny spektakli Teatru Forum i Teatru ze Społecznością, wystawionych w 2015 roku przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury, przeanalizowała ich wartość artystyczną, atrakcyjność oraz przydatność w życiu osobistym i społecznym. 

...

Z międzynarodowych badań wynika, że uczestnicy warsztatów dramowych są bardziej twórczy, elastyczni, aktywni, przedsiębiorczy, bardziej tolerancyjni w prównaniu do osób, które nie uczestniczyły w takich zajęciach. Drama stosowana działa, ale jak?

...

Czym jest drama stosowana? Czemu może służyć oraz dlaczego działa? Krótko o metodzie pracy z grupami, która odświeża warsztat i uruchamia nieskończone możliwości kreatywnego działania

...

Projekt "Scena dla twardziela" dotyczy postrzegania kulturowych wzorców męskości i ich wpływu na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć, wykorzystując Teatr Forum. W publikacji autorzy dzielą się doświadczeniami zdobytymi podczas tworzenia i realizacji projektu„Scena dla twardziela” w latach 2015–2016 roku.

...

Przemyślenia Wojciecha Dudy na temat tworzenia spektaklu "decyzJA" oraz droga, którą przeszedł od zagorzałego fana sportu do entuzjasty metody Teatru Forum.

...

Adrian Jackson, Dyrektor Artystyczny Cardboard Citizens wspomina “Peryklesa” Szekspira, produkcję  zrealizowaną z Royal Shakespeare Company.

...

Wspomnienia i refleksje Beaty Dalmaty, jednej z uczestniczek Kursu Teatru ze Społecznością organizowanego przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury. 

...

Recencja książki Augusto Boala "Gry dla aktorów i nieaktorów" autorstwa Magdaleny Hasiuk. Artykuł ukazał się w piśmie TEATR w numerze 11/2014

http://www.teatr-pismo.pl/

...

Analiza oddziaływania i skuteczności metody Teatru Forum na młodzież autorstwa Marii Kwiatek z 2014 roku.

...

Sposoby przeciwdziałania homofobii oraz pracy metodami teatru zaangażowanego społecznie z osobami LGBTQ w artykule Patrycji Bartoszak.

...