Do góry

Czytelnia

„Bez względu na to, czy mówimy o aktorach zespołów zawodowych, czy amatorskich, ta książka próbuje w każdym rozbudzić ten teatr, który nosi w sobie każdy człowiek. Jesteśmy teatrem, nawet jeśli go nie robimy”. 

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów. 

Artykuł prezentuje wyniki badania efektywności edukacyjnego projektu dramowego   „Coś o Kacprze”, którego głównym celem była edukacja o i na rzecz praw człowieka. W artykule poruszana zostaje problematyka   możliwości wykorzystania TIE (Theatre In Education) w tym obszarze nauczania. Autor: Maria Depta.

...

W artykule opisana jest metoda TIE (Theatre In Education). Autorka krótko przedstawia rys historyczny oraz podstawowe cechy charakterystyczne i założenia tej formy interaktywnego teatru. Autor: Maria Depta. Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Markowskiej-Byczek "Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji.

...

Publikacja przygotowana przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach finału projektu "To mi gra" w 2017 roku. Podstawowym celem projetu było zwiększenie aktywności obywatelskiej wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i nastolatków mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców (ODC) w Warszawie.

...

Artykuł został stworzony w oparciu o pracę zaliczeniową autorki napisaną na zakończenie SzkołyTrenerów Dramy Drama Way (2016, IV edycja). Tekst omawia możliwości, cele i wartości zastosowania metody dramy i projektów TIE (Teatru w Edukacji) w programach profilaktyki pozytywnej skierowanej  dzieci i młodzieży. 

...

"To najważniejszy skok w kierunku rozwoju naszego teatru” - tak o swojej metodzie mówił sam Augusto Boal (2008, s. 150). “Joker System” to złożony system teatralny, stanowiący podstawę teoretyczną dla stworzenia metodologii Teatru Uciśnionych, którą reżyser rozwijał w kolejnych latach, poczynając od projektu ALFIN w Peru, realizowanego w duchu idei Pedagogiki Uciśnionych Paulo Freire.

...

Publikacja stworzona przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu "Teatr Codzienny - projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i Community Theatre". Publikacja jest efektem Kursu Teatru ze społecznością, który Fundacja Drama Way przeprowadziła w Supraślu od 2012 roku. Zawiera ona część teoretyczną: zapis rozmów z Johnem Somersem, reżyserem supraskiego spektaklu oraz praktyczną: wskazówki dla realizatorów i opis spektaklu wystawionego na zakończenie Kursu.

...

Artykuł dotyczy III edycji projektu, realizowanej w latach 2015-16 w trzech miejscach: w gminie Pilzno, Dębicy i Warszawie. Tematem przewodnim był czas i związane z nim przemijanie, szukanie swojej siły do mierzenia się z nim, rola wspomnień, relacje między przeszłością a przyszłością w osobistych biografiach uczestniczek i uczestników.

...

Poniższy tekst jest kontynuacją napisanego przez Aldonę Żejmo - Kudelską oraz Marię Deptę artykułu „Teatr Zaangażowany Społecznie – próba charakterystyki”, w którym została podjęta próba zdefiniowania cech charakterystycznych teatru zaangażowanego społecznie (TZS) rozumianego jako interwencja.

...

Tekst jest drugą częścią artykułu „Teatr Zaangażowany Społecznie – próba charakterystyki”, w którym Aldona Żejmo Kudelska i Maria Depta podjęły próbę zdefiniowania cech charakterystycznych teatru zaangażowanego społecznie (TZS) rozumianego jako interwencja. W drugiej części autorki opisują wybrane, popularne w Polsce metody pracy: Teatr w Edukacji, Teatr Forum i Teatr ze społecznością.

...

W dwuczęściowym artykule Aldona Żejmo Kudelska i Maria Depta podejmują próbę zarysowania trudności terminologicznych oraz zdefiniowania cech charakterystycznych Teatru Zaangażowanego Społecznie (TZS), opisują także wybrane popularne w Polsce metody pracy TZS.  W pierwszej części artykułu autorki zmierzają się z kwestiami definicji oraz koncentrują się na opisie teatru poruszającego tematy społe

...