Do góry

Czytelnia

„Bez względu na to, czy mówimy o aktorach zespołów zawodowych, czy amatorskich, ta książka próbuje w każdym rozbudzić ten teatr, który nosi w sobie każdy człowiek. Jesteśmy teatrem, nawet jeśli go nie robimy”. 

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów. 

Artykuł opisuje projekt adresowany do osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych i rozpoznanych jako prezentujące zachowania agresywne w sytuacjach trudnych. Autor: Alicja Jaskulska (Dopierała). Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Markowskiej-Byczek "Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji.

...

Wywiad Kamili Witerskiej z Aldoną Żejmo-Kudelską na temat jej rozumienia dramy (m.in. definicji, głównych założeń dramy, najlepszych i najtrudniejszych doświadczeń dramowych, ulubionych metod pracy i odwołań teoretycznych).Wywiad jest elementem książki Kamili Witerskiej Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, wyd. DIFIN.  

...

Wywiad Kamili Witerskiej z Marią Deptą na temat jej rozumienia dramy (m.in. definicji i głównych założeń i obszarów dramy, najlepszych i najtrudniejszych doświadczeń dramowych, ulubionych metod pracy, sposobów pisania scenariuszy, odwołań teoretycznych). Wywiad jest elementem książki Kamili Witerskiej "Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach" wyd.

...

Artykuł Iwony Borowskiej, napisany w ramach pracy zaliczeniowej Szkoły Trenerów Dramy Drama Way. W swojej pracy, na bazie własnych doświadczeń zawodowych, autorka pokazuje korzyści i trudności wynikające z prowadzenia metodą dramy zajęć językowych oraz warsztatów rozwojowych dla młodzieży.

...

Artykuł dotyczy wprowadzania metody Teatru Forum do zakładów zamkniętych na przykładzie spektaklu "Pierwszy dzień wolności", który został zrealizowany przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury. Premiera spektaklu odbyła się 9 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym Warszawa - Służewiec. 

Arykuł ukazał się w miesięczniku "Teatr" w listopadzie 2017 roku. 

...

Poniższy tekst jest drugim z cyklu artykułów Marii Depty i Aldony Żejmo – Kudelskiej „ Augusto Boal - życie i dzieło”, którego celem jest przybliżenie polskim czytelnikom biografii Augusto Boala i chronologiczne zestawienie jej z rozwojem wypracowanych przez niego metod teatralnych. W pierwszej części autorki opisały dzieciństwo i młodość twórcy Teatru Uciśnionych.

...

Celem cyklu artykułu jest przybliżenie polskim czytelnikom biografii Augusto Boala i chronologiczne zestawienie jej z rozwojem wypracowanych przez niego metod teatralnych. Autorki w I części cyklu wyjaśniają sposób pisania i czytania cyklu artykułów oraz skupiają się na  pierwszym okresie życia Augusto Boala:  dzieciństwie i młodości.

...

W działanie dramowe w sposób naturalny wpisana jest ewaluacja. Nie tylko dlatego, że każda praca z grupą wymaga od jej realizatora rzetelnej oceny osiągniętych rezultatów, lecz przede wszystkim dlatego, że drama jako taka jest zarówno działaniem na rzecz zmiany, jak i autobadaniem jej przejawów.

...

Artykuł prezentuje nowatorskie podejście do profilkatyki uzależnień łączące edukację kulturalną z oddziaływaniami profilaktycznymi. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Głos Pedagogiczny, listopad 2011(33), str. 16-18

...

W artykule autorki próbują przybliżyć w jaki sposób Teatr w Edukacji (TIE), umożliwia młodzieży wielowymiarowe uczenie się, poprzez kontakt z angażującą emocjonalnie historią. Autor: Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Theatre in Education: theory and Polish practice, w: Drama. Learning and Creativity, (red.) Alicja Gałązka

...