Do góry

Czytelnia

publikacja scena dla twardziela

Projekt "Scena dla twardziela" dotyczy postrzegania kulturowych wzorców męskości i ich wpływu na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć, wykorzystując Teatr Forum. W publikacji autorzy dzielą się doświadczeniami zdobytymi podczas tworzenia i realizacji projektu„Scena dla twardziela” w latach 2015–2016 roku. Stanowi ona podsumowanie projektu oraz próbę różnorakiego – obejmującego perspektywę ekspertów(-tek) oraz twórców(-czyń) będących zarazem uczestnikami(-czkami) procesu – spojrzenia na podjęte przez nich działania. Projekt jest realizowany przez Fundację “Phan Bde” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.