Do góry

Czytelnia

"Praca z bajką" Aleksandra Gajda

Artykuł Aleksandry Gajdy mówiący o technikach pracy z bajką metodami dramy w edukacji elementarnej.

 Gajda, A. (2011). Praca z bajką metodą dramy w edukacji elementarnej. [w:] M. Kołodziejski, M. Szymańska (red.) Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy - Dylematy - Inspiracje.: Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ