Do góry

Czytelnia

"Narracja w dramie" Aldona Żejmo-Kudelska

W artykule autorka wyodrębnia typy narracji oraz zastanawia się czy i jak wpływają one na ostateczny kształt i treść historii tworzonych w dramie. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Terapia w resocjalizacji cz. II ujecie praktyczne, pod redakcją Andrzeja Rejznera i Pawła Szczepaniaka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009