Do góry

Czytelnia

“APPLIED DRAMA” Helen Nicholson

„Applied Drama” oferuje wgląd w proces pracy metodami teatralnymi, realizowany w społecznościach na całym świecie. Bierze pod uwagę rolę artystów, którzy pracują w wymagających warunkach, w tym w więzieniach, szkołach, schroniskach dla bezdomnych, domach opieki dla osób starszych czy na ulicy. W niniejszej, zaktualizowanej drugiej edycji, Helen Nicholson opisuje nowe, żywe przykłady praktyk, i odnosi je do problemów społecznych XXI wieku, w których Teatr Zaangażowany może mieć swoje miejsce.

Idealna dla studentów i praktyków dramy, ta żywa rozprawa stawia pytania na temat estetyki i etyki Teatru Zaangażowanego. Zaprasza do debaty na temat społecznej roli teatru, i bada, czy i w jaki sposób interwencje teatralne mogą utrzymać swój zdecydowany charakter w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

“APPLIED DRAMA” Helen Nicholson

Palgrave Macmillan, 2014

224 str.

język: angielski

ISBN-10: 1137003952

ISBN-13: 978-1137003959